İslamiyet Öncesi Pratik Bilgiler

  Türk tarihiyle ilgili ilk yazılı belgeler Orhun Abideleri’dir. Türklerin kurduğu ilk imparatorluk Büyük Hun İmparatorluğu olmuştur. Türklerin şehir kuran ilk hkümdarı Kutluk Bilge Kül Kağan’dır. (Uygurlar) Türkler ilk düzenli orduyu Metehan zamanında kurmuşlardır. Türklerde ilk ...

Uygurlar (745 – 840)

İlk kağanı Kutluk Bilge Kağan’dır. Uygurlardan “Dokuz Oğuzlar” şeklinde bahsedilmektedir. IV. yüzyılda Göktürklerin, sonrasında ise Kutluk Devletinin egemenliğine girmişlerdir. Mani dinini Bögü Kağan zamanında, 763 yılında benimsemişlerdir. Mani dinini benimseyerek toplumsal yapılarının değişmesine neden olmuşlardır. ...