Türk İslam Dünyasındaki İlk Edebî Eserler

Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi)
 • Kutadgu Bilig mutluluk veren bilgi demektir.
 • Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
 • Eser 1070’de Doğu Karahanlı Hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han’a sunmuştur.
 • Eserde insanların hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğu elde edebilmek için nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiği anlatılmıştır.
 • Eserde hükümdarın halkına ve halkın devlete karşı sorumluluklarından bahsedilmiştir.
 • Kutadgu Bilig siyasetnâme veya bir nasihatname olarak nitelendirilebilecek bir eserdir

Divânü Lûgati’t-Türk – Kaşgarlı Mahmut

Divan-ü Lügati’t Türk
 • Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.
 • Kaşgarlı Mahmut bu eseri 1077 yılında Abbasi Halifesi Muktedi Billah’a sunmuştur.
 • Araplara Türk dilini öğretmek, Türk milletinin yüceliği ve Türkçenin zenginliğini göstermek amacıyla kaleme alınmıştır.
 • Bu eser bir sözlük gibi hazırlanmıştır.
 • Türklerin tarihi ve coğrafyası, örf ve âdetleri, mutfağı, spor faaliyetleri, ekonomik özellikleri, günlük yaşamı, müzik anlayışı, kadına verdiği önem, aile hayatı, edebiyat içeriği, sağlık bilgisi gibi konularda ansiklopedik bilgiler içermektedir

Atabetü’l-Hakayık – Edip Ahmet Yükneki

Atabetü’l Hakayık
 • XII. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.
 • Eserde özlü sözler, hadis ve ayetlere yer verilmiştir.
 • Eser İslamiyet’in hayata bakış felsefesini Türkler arasında yaymaya çalışır.
 • Nasihatname niteliğindedir.
 • Eserde Türk İslam kültürü içerisinde bireyin eğitimi ve toplum düzenini sağlamak için belirlenen unsurlardan bahseder.

Divan-ı Hikmet – Hoca Ahmet Yesevî

Divan-ı Hikmet
 • Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eseridir.
 • Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
 • Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yaşamı, dinî hikâyeler, dervişliğin özellikleri, cennet, cehennem, güzel ahlak gibi konuları içeren bir tasavvuf kitabıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.