Bilge Kül Kağan - Uygur Devleti

Uygurlar (745 – 840)

Bilge Kül Kağan - SINAVEX

  • İlk kağanı Kutluk Bilge Kağan’dır.
  • Uygurlardan “Dokuz Oğuzlar” şeklinde bahsedilmektedir.
  • IV. yüzyılda Göktürklerin, sonrasında ise Kutluk Devletinin egemenliğine girmişlerdir.
  • Mani dinini Bögü Kağan zamanında, 763 yılında benimsemişlerdir.

Mani dinini benimseyerek toplumsal yapılarının değişmesine neden olmuşlardır.

NOT:

Maniheizm; iyilik, barış ve ahlak felsefelerini içermektedir. Ayrıca savaşmayı ve et yemeyi yasaklamaktadır; bu durum Bozkır yaşamına ters düşmektedir. Mani dini Türklerin yerleşik hayata geçmelerine, ticaret, bilim, sanat ve edebiyat ile ilgilenmelerine sebep olmuştur.

  • Kırgızların Kara – Balasagun’a saldırmaları ile Uygurlar ikiye bölünmüşlerdir.
  • Şehircilik ve Mimariye ait eserleri ile daha sonra kurulan Türk Devletlerine örnek olmuşlardır.
  • Bilge Kağan kendi adına Karabalsagun yazıtını diktirmiştir.
  • Maniheizm dinin yaymak için Çin’de koloniler kurmuşlardır.
  • Çinlilerle mücadele sonrası 1226 yılında Çin hakimiyetini kabul etmişlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.