Peçenekler

  Balkaş ve Isıg Göl çevresinde yaşamışlardır. Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı’nda Bizans tarafında savaşmışlardır. Ancak karşılarındakinin Oğuz Türkleri olduklarını anlayınca saf değiştirmişlerdir.