II. Göktürk Devleti (682 – 745)

                  Kurucusu Kutluk Kağan’dır Kutluk Kağan Türk boylarını bir araya getirdiği için “İlteriş” unvanını almıştır. İlteriş: derleyen, toparlayan anlamına gelmektedir. (Türk boylarını bir araya getirdiği için bu ...