İskitler (Sakalar)

  M.Ö. VIII. yüzyıllarda, Karadeniz’in kuzeyinden Tuna’ya kadar göç etmişlerdir. İskitler’in İran ile mücadelesini anlatan Alp-Er Tunga (Afrasyab) Destanı ortaya çıkmıştır. İskitlerde veraset sistemi vardır. Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Pers’leri Ortadoğu’da durduran ilk Türk ...