2. Göktürk - sinavex

II. Göktürk Devleti (682 – 745)

II. Göktürk Kutluk Devleti - sinavex
II. Göktürk Kutluk Devleti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kurucusu Kutluk Kağan’dır
 • Kutluk Kağan Türk boylarını bir araya getirdiği için “İlteriş” unvanını almıştır.

İlteriş: derleyen, toparlayan anlamına gelmektedir. (Türk boylarını bir araya getirdiği için bu unvanı almıştır.)

 • Kutluk Kağan, Türklerin 630 – 650 yılları arasındaki 50 yıllık esaret dönemini bitirmiştir.
 • Türklerde ilk defa danışmanlık görevini İlteriş Kağan bir devlet adamına vermiştir: Vezir Tonyukuk
 • İlteriş Kağan’dan sonra Kapgan Kağan hükümdarlığa geçmiştir.
 • Kapgan Kağan kendine 3 hedef belirlemiştir, bunlar:

1) Çin’i itaat altında tutmak için Çin’e baskı uygulamak
2) Çin’deki dağınık halde yaşayan Türkleri bir araya toplamak
3) Orta Asya’daki Türkleri tek çatı altında toplamak.

 • Bilge Kağan döneminde II. Göktürk (Kutluk) Devleti; Kırgızlar, Uygurlar ve Basmillerle yaptıkları savaş sonucu bu devletleri vergiye bağlamıştır.
 • II. Göktürk Devleti 745 yılında yıkılmış ve yerine Uygur Devleti kurulmuştur.

II. Göktürk Devleti’nin Diğer Özellikleri

Göktürk - Türgeş Parası - sinavex
Göktürk – Türgeş Parası (Kaynak: http://www.bilinmeyenturktarihi.com/gokturk-uygur-ve-turges-paralari.html)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Posta Teşkilatını kurmuşlardır.
 • Madeni parayı kullanan ilk Türk Devleti’dir.
 • Orhun, Yenisey, Talas ve Tola ırmakları çevresinde bulunan yazıtlar Bilge Kağan’ın oğlu Yuluğ Tigin tarafından diktirilmiştir.
 • 38 harften oluşan ve kendilerine ait bir alfabe olan Orhon Alfabesi’ni kullanmışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.