Uzlar (Oğuzlar)

  Uzlar, Rusların Karadeniz’e inmesine ve Balkanları tehdit etmesine engel olmuşlardır. Oğuzlar genellikle göçebe yaşam tarzını benimsemişler ve batıya geldiklerinde ise yerleşik hayata geçmişlerdir.