Uygurlar (745 – 840)

İlk kağanı Kutluk Bilge Kağan’dır. Uygurlardan “Dokuz Oğuzlar” şeklinde bahsedilmektedir. IV. yüzyılda Göktürklerin, sonrasında ise Kutluk Devletinin egemenliğine girmişlerdir. Mani dinini Bögü Kağan zamanında, 763 yılında benimsemişlerdir. Mani dinini benimseyerek toplumsal yapılarının değişmesine neden olmuşlardır. ...