Türgişler

  Göktürk (Batı) hakimiyetinden kurtularak kendi devletlerini kurmuşlardır. Emevi ordularının Kafkasya’ya girmelerini engelleyerek İslamiyet’i Kafkasya’ya yayma çalışmalarına engel olmuşlardır. Uygurlar gibi yerleşik hayatı sürdürmüşlerdir. Madeni para bastırmışlar ve Soğd Alfabesi’ni kullanmışlardır.