Sabarlar

  V. – VI. yüzyıllarda Batı Sibirya ve Kuzey Kafkasyada bulunan Türk toplumudur. Hazar Devleti’nin esas unsurunu oluşturmuşlardır.