Asya Hun Devleti (M.Ö. 280 – M.S 216)

  Asya Hun Devleti Hakkındaki ilk bilgileri Çin yıllıklarından elde ediyoruz. Bu yıllıklara göre Hun adından ilk defa M.Ö. 318 tarihinde imzalana bir antlaşmada söz edilmiştir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman (Tuman)’dır. Mete, M.Ö. 200’de  Çin’e ...

Türk Göçlerinin Sonuçları

(Haritayı büyütmek için haritanın üzerine tıkayınız)           Türkler Orta Asya’da yaptıkları göçler sonucunda yeni yurtlar buldular. Karadeniz’in kuzeyinde, Hazar’ın doğusunda, Orta Asya’nın kuzeyinde ve güneyinde, Avrupa’da ve Ön Asya’da yeni devletler kurdular. Türkler ...