Divan-ı Hümayun – Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nde, devletin yönetim merkezi payitaht, yani baş şehir olmuştur. Yeniçeri Ağası, İstanbul Kadısı ve  İstanbul Şehr-i Emini (Belediye Başkanı) merkezi yönetimde görev almışlardır. Orhan Bey döneminde Divan-ı Hümayun kurulmuştur. Divan-ı Hümayun II. Mahmud döneminde ...