Kavimler Göçü (375)

Kavimler Göçü   Çin, Moğol ve Tunguz baskıları nedeniyle Asya Hunların bir bölümü Batı’ya doğru ilerlemiş ve Karadeniz’in kuzeyine gelmişlerdir. Bu bölgedeki barbar kavimlerin hareket etmesiyle de Kavimler Göçü başlamıştır. Avrupa’ya gelen bu kavimler Hristiyan ...