İslamiyet Öncesi Pratik Bilgiler

  Türk tarihiyle ilgili ilk yazılı belgeler Orhun Abideleri’dir. Türklerin kurduğu ilk imparatorluk Büyük Hun İmparatorluğu olmuştur. Türklerin şehir kuran ilk hkümdarı Kutluk Bilge Kül Kağan’dır. (Uygurlar) Türkler ilk düzenli orduyu Metehan zamanında kurmuşlardır. Türklerde ilk ...

Karluklar

  V. yüzyılda Tarbagatay ve Kara-İrtiş bölgesinde yaşamışlardır. Hükümdarlarına Yabgu unvanı vermişlerdir. Talas Savaşı’nda Arapları desteklemişlerdir.