İslamiyet Öncesi Pratik Bilgiler

  Türk tarihiyle ilgili ilk yazılı belgeler Orhun Abideleri’dir. Türklerin kurduğu ilk imparatorluk Büyük Hun İmparatorluğu olmuştur. Türklerin şehir kuran ilk hkümdarı Kutluk Bilge Kül Kağan’dır. (Uygurlar) Türkler ilk düzenli orduyu Metehan zamanında kurmuşlardır. Türklerde ilk ...

Hazarlar

  630 yılında Göktürk Devleti’nin Çin’in egemenliğine girmesiyle bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Hazar ülkesinde farklı din ve inançların bir arada yaşaması ile “Panhazeria” (Hazar Birliği) olarak da anılmıştır. Hazarlar Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk boyudur. ...