Hazarlar

  630 yılında Göktürk Devleti’nin Çin’in egemenliğine girmesiyle bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Hazar ülkesinde farklı din ve inançların bir arada yaşaması ile “Panhazeria” (Hazar Birliği) olarak da anılmıştır. Hazarlar Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk boyudur. ...