Türk Göçlerinin Sonuçları

(Haritayı büyütmek için haritanın üzerine tıkayınız)           Türkler Orta Asya’da yaptıkları göçler sonucunda yeni yurtlar buldular. Karadeniz’in kuzeyinde, Hazar’ın doğusunda, Orta Asya’nın kuzeyinde ve güneyinde, Avrupa’da ve Ön Asya’da yeni devletler kurdular. Türkler ...