Kavimler Göçü (375)

Kavimler Göçü

 

sinavex-kavimler-gocu
Kavimler Göçü Haritası (Büyütmek için haritaya tıklayınız)
 • Çin, Moğol ve Tunguz baskıları nedeniyle Asya Hunların bir bölümü Batı’ya doğru ilerlemiş ve Karadeniz’in kuzeyine gelmişlerdir. Bu bölgedeki barbar kavimlerin hareket etmesiyle de Kavimler Göçü başlamıştır.

Avrupa’ya gelen bu kavimler Hristiyan olmadıkları ve Kutsal Roma İmparatorluğuna saldırdıkları için kilise tarafından barbar olarak nitelendirilmişlerdir.

 • Yerlerinden sürülen Vandallar, Ostrogotlar, Vizigotlar Avrupa’da uzun süre kargaşaya neden olmuşlardır.
 • Avrupa’daki kavimlerin en önemlileri Germenler’dir.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

 • Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere 395 yılında ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu ise 476 yılında yıkılmıştır.
 • Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması sonucu Ortodoks ve Katolik mezhepleri ortaya çıkmıştır.
 • İlk Çağ Avrupa’sı yerini; sosyal, siyasal ve kültürel yönleriyle farklı olan Orta Çağ Avrupa’sına bırakmıştır.
 • Derebeylik, yani feodalite Avrupa’da siyasal düzen olmuştur.
 • Başta İspanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere günümüz Avrupasının temelleri atılmıştır.
 • Avrupa’da kilise ve papalık etkinlik kazanmış ve skolastik düşünce bu dönemde daha çok yayılmıştır.

Avrupa Hun Devleti

Avrupa hun Devleti Haritası
 • Avrupa’ya göç eden Türklerin bir kısmı burada Avrupa Hun Devleti’ni kurmuşlardır.
 • Buradaki Türkler Volga ve Tuna nehirleri arasındaki topraklara sahip olmuşlardır.
 • Attila zamanında en parlak dönemini yaşayan Avrupa Hun Devleti, Bizans’ı vergiye bağlamıştı. Ancak Attila’nın ölümünden sonra devlet zayıflayarak dağılma sürecine girmiştir.
sinavex-avrupa-hun-bayrak
Avrupa Hun Devleti Bayrağı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.