Büyük Selçuklu Devleti - SINAVEX

Büyük Selçuklu Devleti (1038 – 1157)

 

 • Kurucusu Selçuk Bey’dir.
 • Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların Kınık boyundan gelmiştir.
 • Selçuk Bey döneminde Büyük Selçuklu Devleti’nde topluluklar halinde İslamiyet benimsenmiştir.
 • Selçuk Bey’in yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beyler tarafından Selçuklu Devleti bağımsız bir devlet haline getirilmiştir.
 • Çağrı Bey döneminde Anadolu’ya seferler düzenlenmiştir.
 • Halife, 1055 yılında Bağdat’a sefer düzenleyen Tuğrul Bey’e “Doğunun ve Batı’nın Hükümdarı” unvanını vermiştir. Böylece İslam devletinin egemenliği Türk hükümdara verilmiştir.
 • Anadolu’dan elde edilen ilk toprak Pasinler Savaşı ile gerçekleşmiştir.
 • 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Bizans ordularındaki Peçenek ve Uz askerler Selçuklu ordusuna katılmışlardır.
 • Türkler Malazgirt Savaşı ile, Oğuz boylarına yeni bir yurt sağlamak istemişlerdir.

 Malazgirt Meydan Muharebesi’nin Önemi

 • Anadolu Türkleşme ve İslamlaşma sürecine girmiştir.
 • Bizans’ın İslam Dünyası üzerindeki baskısı bitmiştir.
 • Anadolu’da Türkiye tarihi başlamıştır.
 • Anadolu’da ilk Türk Beylikleri kurulmaya başlanmıştır.
 • Vezir Nizam’ül Mülk zamanında Nizamiye Medresesi açılmıştır.
 • Nizm’ül Mülk sayesinde İkta sistemiyle asker yetiştirilmesi sağlanmıştır.
 • Nizam’ül Mülk yöneticilere ve şehzadelere öğütler veren eseri “Siyasetname”yi yazmıştır.
 • Ömer Hayyam önderliğindeki bilim kurulu ile Celali Takvimi’nin hazırlanması ve bir rasathane açılması gerçekleşmiştir.

Yıkılma Nedenleri

 • Karahitaylar ile savaş sırasında (1141 katvan savaşı) Oğuz isyanlarının olumsuz etkileri,
 • Ülke hanedanın ortak malı sayıldığı için hükümdarlık mücadelelerinin yaşanması,
 • Beylik ve Atabeyliklerin kurularak, Anadolu’da siyasi birliğin bozulmuş olması,
 • Batıni isyanları ve Türkmen ayaklanmaları,
 • Yönetime İran’lı yöneticilerin getirilmesi,
 • Abbasi halifeliğinin yıkıcı faaliyetleri Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılma nedenleridir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.