Osmanlı Devleti’nde, devletin yönetim merkezi payitaht, yani baş şehir olmuştur. Yeniçeri Ağası, İstanbul Kadısı ve  İstanbul Şehr-i Emini (Belediye Başkanı) merkezi yönetimde görev almışlardır. Orhan Bey döneminde Divan-ı