Etiket: kpss tarih

2. Beylikler Dönemi – Anadolu

Osmanoğulları: Söğüt, Domaniç Karamanoğulları: Konya Germiyanoğulları: Kütahya, Denizli Karesioğulları: Balıkesir, Çanakkale Hamitoğulları: Isparta, Antalya Menteşeoğulları: Muğla, Milas Aydınoğulları: Aydın Eşrefoğulları: Beyşehir Candaroğulları: Kastamonu, Sinop Saruhanoğulları: Manisa Dulkadiroğulları: Elbistan
okumaya devam et

Büyük Selçuklu Devleti (1038 – 1157)

  Kurucusu Selçuk Bey’dir. Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların Kınık boyundan gelmiştir. Selçuk Bey döneminde Büyük Selçuklu Devleti’nde topluluklar halinde İslamiyet benimsenmiştir. Selçuk Bey’in yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beyler
okumaya devam et

Gazneliler (963 – 1187)

  Gazne şehrinde Alp Tigin tarafından kuruldu. Gazne Devleti, pek çok ulusun birleşmesinden meydana geldiği için kısa ömürlü olmuştur. En parlak dönemleri Gazneli Mahmud dönemidir. Gazneli Mahmud Hindistan’a
okumaya devam et

Karahanlılar (840 – 1212)

  İlk Hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. Karahanlılar’ın islamiyeti benimsemesinde Samanoğulları Devleti etkili olmuştur. Karahanlı Devleti siyasi otorite mücadelesi nedeniyle 1058 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. Batı
okumaya devam et

Uzlar (Oğuzlar)

  Uzlar, Rusların Karadeniz’e inmesine ve Balkanları tehdit etmesine engel olmuşlardır. Oğuzlar genellikle göçebe yaşam tarzını benimsemişler ve batıya geldiklerinde ise yerleşik hayata geçmişlerdir.    
okumaya devam et

Peçenekler

  Balkaş ve Isıg Göl çevresinde yaşamışlardır. Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı’nda Bizans tarafında savaşmışlardır. Ancak karşılarındakinin Oğuz Türkleri olduklarını anlayınca saf değiştirmişlerdir.  
okumaya devam et

Kumanlar (Kıpçaklar)

  Batı Göktürkler’den gelen bir toplumdur. Bilinen Türk tipinden farklıdırlar. Moldovya Kumanları Hristiyanlığı benimseyerek bir kısmı Macaristan, bir kısmı Balkanlara ve Altın-Orda bölgesine yerleşmişlerdir.  
okumaya devam et

Türgişler

  Göktürk (Batı) hakimiyetinden kurtularak kendi devletlerini kurmuşlardır. Emevi ordularının Kafkasya’ya girmelerini engelleyerek İslamiyet’i Kafkasya’ya yayma çalışmalarına engel olmuşlardır. Uygurlar gibi yerleşik hayatı sürdürmüşlerdir. Madeni para bastırmışlar ve
okumaya devam et

Kırgızlar

  Baykal Gölü’nün batısında yaşayan Kırgızlar VI. yüzyılda Göktürk Devleti’ne bağlanmışlardır. 1207 Cengiz (Temuçin) Han zamanında Moğol egemenliğine girmişlerdir. Türk Edebiyatı’nın en uzun destanı olan Manas Destanı Kırgızlar tarafından
okumaya devam et

Avarlar

  552 yılında Göktürk Devleti kurucusu Bumin Kağan tarafından yıkılmıştır. 558 yılında Sabar egemenliğine son vererek Kafkaslara ilerlemişlerdir. Avarlar 619’da ve 626 yıllarında İstanbul’u iki kez kuşatmışlardır. Germen
okumaya devam et