Category: Tarih

Türgişler

  Göktürk (Batı) hakimiyetinden kurtularak kendi devletlerini kurmuşlardır. Emevi ordularının Kafkasya’ya girmelerini engelleyerek İslamiyet’i Kafkasya’ya yayma çalışmalarına engel olmuşlardır. Uygurlar gibi yerleşik hayatı sürdürmüşlerdir. Madeni para bastırmışlar ve
okumaya devam et

Kırgızlar

  Baykal Gölü’nün batısında yaşayan Kırgızlar VI. yüzyılda Göktürk Devleti’ne bağlanmışlardır. 1207 Cengiz (Temuçin) Han zamanında Moğol egemenliğine girmişlerdir. Türk Edebiyatı’nın en uzun destanı olan Manas Destanı Kırgızlar tarafından
okumaya devam et

Avarlar

  552 yılında Göktürk Devleti kurucusu Bumin Kağan tarafından yıkılmıştır. 558 yılında Sabar egemenliğine son vererek Kafkaslara ilerlemişlerdir. Avarlar 619’da ve 626 yıllarında İstanbul’u iki kez kuşatmışlardır. Germen
okumaya devam et

İskitler (Sakalar)

  M.Ö. VIII. yüzyıllarda, Karadeniz’in kuzeyinden Tuna’ya kadar göç etmişlerdir. İskitler’in İran ile mücadelesini anlatan Alp-Er Tunga (Afrasyab) Destanı ortaya çıkmıştır. İskitlerde veraset sistemi vardır. Ekonomi tarım ve
okumaya devam et

BULGARLAR

  Batı Sibirya’dan M.S. IV. yüzyıldan itibaren batıya doğru yönelmiş, Kafkasların kuzeyi ve Karadeniz düzlüklerine gelmişlerdir. İstanbul’un 717-718 yıllarında İslam Orduları tarafında kuşatıldığında Bizans ile birlikte şehri savunmuşlardır.
okumaya devam et

Hazarlar

  630 yılında Göktürk Devleti’nin Çin’in egemenliğine girmesiyle bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Hazar ülkesinde farklı din ve inançların bir arada yaşaması ile “Panhazeria” (Hazar Birliği) olarak da anılmıştır. Hazarlar
okumaya devam et

Uygurlar (745 – 840)

İlk kağanı Kutluk Bilge Kağan’dır. Uygurlardan “Dokuz Oğuzlar” şeklinde bahsedilmektedir. IV. yüzyılda Göktürklerin, sonrasında ise Kutluk Devletinin egemenliğine girmişlerdir. Mani dinini Bögü Kağan zamanında, 763 yılında benimsemişlerdir. Mani
okumaya devam et

I. Göktürk Devleti (552 – 630)

İlk hükümdarı Bumin Kağan’dır. Türk adını taşıyan ilk Türk Devleti’dir. Bumin Kağan ülkeyi kardeşi İstemi Yabgu ile yönetmiştir. Bu da ikili teşkilatın Türklerde uygulandığının kanıtıdır. I. Göktürk Devletinin
okumaya devam et

Kavimler Göçü (375)

Kavimler Göçü   Çin, Moğol ve Tunguz baskıları nedeniyle Asya Hunların bir bölümü Batı’ya doğru ilerlemiş ve Karadeniz’in kuzeyine gelmişlerdir. Bu bölgedeki barbar kavimlerin hareket etmesiyle de Kavimler
okumaya devam et

Türk Göçlerinin Sonuçları

(Haritayı büyütmek için haritanın üzerine tıkayınız)           Türkler Orta Asya’da yaptıkları göçler sonucunda yeni yurtlar buldular. Karadeniz’in kuzeyinde, Hazar’ın doğusunda, Orta Asya’nın kuzeyinde ve güneyinde, Avrupa’da
okumaya devam et

Türk Göçlerinin Sebepleri

İKLİM Bozulan iklim koşulları ve kuraklık, Salgın hastalıklar, Otlak ve meraların yetersiz kalması NÜFUS Hızlı nüfus artışı SİYASİ ve SOSYAL DURUM Geçim kaynakları ve yaşam alanı için boylar arası
okumaya devam et

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – KPSS

TÜRK Adının Anlamı Türk adı; Orhun (Selenga) Yazıtları’nda güç, kuvvet, kudret olarak, Kaşgarlı Mahmut‘un İlk Türkçe Sözlük olan Divânu Lügati’t-Türk adlı eserinde türeyen, çoğalan, olgun olarak tanımlanmış, Ziya GÖKALP’in
okumaya devam et