Author: abozkurt

Osmanlı Devletinde Şair Sultanlar

Osmanlı Devleti’nde padişahlar sadece siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile meşgul olmamış, kültürel faaliyetlerde de bulunmuştur. Birçok Osmanlı padişahı yüksek eğitimlerinin yanında kalemi güçlü şairler olarak da karşımıza
okumaya devam et

Divan-ı Hümayun – Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nde, devletin yönetim merkezi payitaht, yani baş şehir olmuştur. Yeniçeri Ağası, İstanbul Kadısı ve  İstanbul Şehr-i Emini (Belediye Başkanı) merkezi yönetimde görev almışlardır. Orhan Bey döneminde Divan-ı
okumaya devam et

Osmanlı Devleti’nde Devlet Yönetimi

Orta Asya’dan gelen yönetim anlayışı Osmanlı Devleti’nde de devam etmekteydi. Hanedan üyesi olan kişi devleti yönetmekteydi. Osmanlı Devleti’nde Orta Asyadaki yönetimdeki gibi devlet yönetimini hanedan üyeleri arasında pay etmek
okumaya devam et

2. Beylikler Dönemi – Anadolu

Osmanoğulları: Söğüt, Domaniç Karamanoğulları: Konya Germiyanoğulları: Kütahya, Denizli Karesioğulları: Balıkesir, Çanakkale Hamitoğulları: Isparta, Antalya Menteşeoğulları: Muğla, Milas Aydınoğulları: Aydın Eşrefoğulları: Beyşehir Candaroğulları: Kastamonu, Sinop Saruhanoğulları: Manisa Dulkadiroğulları: Elbistan
okumaya devam et

Anadolu Selçuklu Devleti (1107 – 1308)

  Anadolu Selçuklu Devleti Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Başkentleri İznik ve Konya olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırları İstanbul’a kadar genişlemiştir. Boğazlardan geçen gemilerden vergiler alınmıştır. (Süleyman Şah Dönemi)
okumaya devam et

Büyük Selçuklu Devleti (1038 – 1157)

  Kurucusu Selçuk Bey’dir. Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların Kınık boyundan gelmiştir. Selçuk Bey döneminde Büyük Selçuklu Devleti’nde topluluklar halinde İslamiyet benimsenmiştir. Selçuk Bey’in yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beyler
okumaya devam et

Gazneliler (963 – 1187)

  Gazne şehrinde Alp Tigin tarafından kuruldu. Gazne Devleti, pek çok ulusun birleşmesinden meydana geldiği için kısa ömürlü olmuştur. En parlak dönemleri Gazneli Mahmud dönemidir. Gazneli Mahmud Hindistan’a
okumaya devam et

Karahanlılar (840 – 1212)

  İlk Hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. Karahanlılar’ın islamiyeti benimsemesinde Samanoğulları Devleti etkili olmuştur. Karahanlı Devleti siyasi otorite mücadelesi nedeniyle 1058 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. Batı
okumaya devam et

Uzlar (Oğuzlar)

  Uzlar, Rusların Karadeniz’e inmesine ve Balkanları tehdit etmesine engel olmuşlardır. Oğuzlar genellikle göçebe yaşam tarzını benimsemişler ve batıya geldiklerinde ise yerleşik hayata geçmişlerdir.    
okumaya devam et

Peçenekler

  Balkaş ve Isıg Göl çevresinde yaşamışlardır. Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı’nda Bizans tarafında savaşmışlardır. Ancak karşılarındakinin Oğuz Türkleri olduklarını anlayınca saf değiştirmişlerdir.  
okumaya devam et

Kumanlar (Kıpçaklar)

  Batı Göktürkler’den gelen bir toplumdur. Bilinen Türk tipinden farklıdırlar. Moldovya Kumanları Hristiyanlığı benimseyerek bir kısmı Macaristan, bir kısmı Balkanlara ve Altın-Orda bölgesine yerleşmişlerdir.  
okumaya devam et